Screen Shot 2018-10-27 at 12.52.38 PM.pn

SupermanEnergyDrink

Online Episode of "Dreamers"

OCT 2018

33189408_2025576211067884_17098080551279

Viu TV

Viu TV <手作人>
第15集

MAY 2018

Screen Shot 2019-09-17 at 3.00.33 PM.png

香港經濟日報

3D霓虹燈+動態

資深師傅盼「光多一次」

自由業者小燈飾創業 1個月收支平衡

MARCH 2018

Screen Shot 2018-09-06 at 5.53.35 PM.png

Topick

聖誕買咩禮物? 

自訂產品寶麗萊最熱賣

DEC 2017

20170906173501_15_IMG_9991.jpg

港生活

人手製迷你霓虹燈!

度身訂造畢業/生日禮物

SEP 2017